210311_Formulaire d'evaluation formation FR_numérique_ECMS

Richtlijnen voor de collega’s van de federaties (verwijder deze hele tekst voordat je het formulier verstuurt!)

Dit standaardformulier vervangt de vroegere papieren versies. Bedoeling is dat je het vooraf klaarmaakt, om meteen aan het einde van de vorming naar de deelnemers te kunnen sturen. Ze kunnen dat dan ter plekke invullen, vanaf hun computer of smartphone.

 

ATTENTION: ce formulaire type doit rester intacte. Il ne faut pas le modifier directement. Il faut d'abord créer un nouveau formulaire dans LimeSurvey en copiant celui-ci et ensuite modifier le nouveau formulaire créé copié.

 

Pas het formulier telkens zo aan:

1. Vul in de titel naam en datum van de vorming in.

2. Vervang de naam van de administrator van dit formulier (Justine Ferrier – jf@acodev.be) door die van de verantwoordelijke van de vorming (allez dans paramètres généraux de l'enquête)

3. Ga na of alle vragen van toepassing zijn en verwijder vragen waar nodig. Meestal zijn de vetgedrukte vragen wel relevant.

4. Formuleer in vraag 2 de doelstellingen van de vorming.

5. Gaat het om een live vorming, verwijder dan de laatste vraag.

6. Si activité online: supprimer la question sur les mesures sanitaires covid

7. Verwijder deze begeleidende tekst (behalve de titel) en laat alleen deze zin staan:

 

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de opleiding?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoefte
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden over de cursusgever?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Vakkennis (beheerst het thema)
Pedagogische kwaliteiten
Moderatie
Tevredenheid cursusgever in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Keuze van de werkvorm aangepast aan thema en doelstellingen
Interactie/inbreng van deelnemers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.d. Ben je tevreden over de organisatie van de opleiding?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de vorming? 


  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Formuler objectif 1
Formuler objectif 2
Formuler objectif 3
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de vorming? 

  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Formuler objectif 1
Formuler objectif 2
Formuler objectif 3

3. Andere vragen:

3.a. Heb je nog andere opmerkingen?

3.c. Vond je het gepast dat deze activiteit online plaatsvond? Wat vond je daar goed, wat vond je minder goed? We weten graag of we het afstandsonderwijs verder kunnen ontwikkelen, zodat ook je medewerkers op het terrein ervan kunnen genieten.