Evaluatieformulier vorming eindevaluaties

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. 

Dank voor je medewerking!

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de opleiding?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoefte
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden over de cursusgever?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Vakkennis (beheerst het thema)
Pedagogische kwaliteiten
Tevredenheid cursusgever in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Mogelijkheid om te netwerken
Keuze van de werkvorm aangepast aan thema en doelstellingen
Evenwicht theorie en praktijk (tijd voor verwerking)
Interactie/inbreng van deelnemers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.d. Ben je tevreden over de organisatie van de opleiding?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Didactisch materiaal (presentatie, syllabus,..)
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de vorming? 


  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik ben bekend met de elementen waaruit kwaliteitsvolle referentietermen bestaan die voldoen aan de regelgeving.
Ik ken de verschillende stappen voor het lanceren van een marktbevraging en de objectieve selectie van een onafhankelijke en externe evaluator.
Ik ben bekend met de follow-upprocedures voor een evaluatie door een externe beoordelaar.
Ik ken de methoden voor het ontwikkelen van een managementrespons en de effectieve follow-up daarvan na een evaluatieverslag.
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de vorming? 

  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik ben bekend met de elementen waaruit kwaliteitsvolle referentietermen bestaan die voldoen aan de regelgeving
Ik ken de stappen voor het lanceren van een marktbevraging en de objectieve selectie van een onafhankelijke en externe evaluator.
Ik ben bekend met de follow-upprocedures voor een evaluatie door een externe beoordelaar.
Ik ken de methoden voor het ontwikkelen van een managementrespons en de effectieve follow-up daarvan na een evaluatieverslag.

3. Andere vragen:

*

3a. Vond je het gepast om deze activiteit online te laten plaatsvinden? Wat beviel je bijzonder goed of minder goed? We willen graag weten of we het deze (afstands-)formule verder kunnen ontwikkelen, vooral zodat ook de teams op het terrein zouden kunnen bereikt worden.

4b. Heb je nog andere opmerkingen?