Evaluatie van het bestuursorgaan en de rol van de bestuurders


 

Remarque sur la protection de la vie privée
Ce questionnaire est anonyme.
L’enregistrement de vos réponses ne contient aucune information permettant de vous identifier (sauf si l’une question ne vous a été posée dans ce sens). Si vous avez répondu à un questionnaire utilisant des invitations, vous pouvez être assuré(e) que le code de l’invitation n’est pas enregistré avec vos réponses. Les invitations sont gérées dans une base séparée ou seul sera indiqué si vous avez utilisé ce code pour répondre au questionnaire. Il n’existe aucun moyen technique de faire le lien entre le code de l’invitation et les réponses enregistrées pour ce questionnaire.

1.

*

1a.  Inzicht in de federatie en haar werking

 

  1. Pas du tout content.e 2. Pas vraiment content.e 3. Content.e 4. Très content.e Nouvelle option pour la réponse
Ik heb inzicht in de missie en doelstellingen (outcomes) en begroting van de federatie.
Au niveau de sa pertinence
Au niveau de l’intérêt du contenu
Globalement au niveau du contenu
*

1.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

2.

*

2. Voorbereiding bestuursvergadering

  1. Insuffisant 2. Pas vraiment bon 3. Bon 4. Très bon Nouvelle option pour la réponse
Op de agenda van de vergaderingen gedurende de afgelopen bestuursperiode kwamen al de werkdomeinen van de federatie aan bod (ook thema’s die betrekking hebben op een beperkte groep van leden).
Als bestuurder kan ik zelf agendapunten toevoegen.
De agenda en documenten worden tijdig verstuurd zodat ik in staat ben mij inhoudelijk voor te bereiden.
De documenten / nota’s zijn begrijpelijk opgesteld met een duidelijk voorstel van beslissing / vraag aan het bestuur.
Ik onderhoud proactief contacten met andere lidorganisaties om mij in mijn rol als bestuurder te versterken.
*

2.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

 

3.

*

3.a. Debat en besluitvorming

  1. Un exemple d’option de réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse
Points forts
Points à améliorer
Suite à donner
Autres
Nouvelle option pour la réponse
Nouvelle option pour la réponse
Nouvelle option pour la réponse

3.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

4.

*

4.a. De rol van de voorzitter

  Un exemple d’option de réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse
De voorzitter zorgt ervoor dat elke bestuurder aan bod kan komen en alle argumenten gehoord worden.
De onafhankelijkheid van de voorzitter draagt bij aan het bewaken van het algemeen belang van de federatie in de debatten en de besluitvorming.
De kennis van de voorzitter over de ngo-sector en expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwerking is een meerwaarde in het stimuleren van vernieuwing in de debatten en de besluitvorming door het bestuur.
De voorzitter draagt bij tot een geloofwaardig imago van de federatie.
4.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

5

*

5.a. De rol van een toekomstige voorzitter

[rangschik de stellingen volgens belangrijkheid waarbij 1 de belangrijkste is]

 

  1 2 3 4 5
De voorzitter moet ervoor zorgen dat elke bestuurder aan bod kan komen en alle argumenten gehoord worden.
De voorzitter moet onafhankelijk zijn om te kunnen bijdragen aan het bewaken van het algemeen belang van de federatie in de debatten en de besluitvorming.
De voorzitter moet kennis hebben over de ngo-sector en expertise op het vlak van ontwikkelingssamenwerking om een meerwaarde te kunnen zijn in het stimuleren van vernieuwing in de debatten en de besluitvorming door het bestuur.
De voorzitter moet bijdragen tot een geloofwaardig imago van de federatie.
5.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

6

*

6.a. Nazorg

  Un exemple d’option de réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse
un exemple de sous-question
Nouvelle option pour la réponse
Nouvelle option pour la réponse
6.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

7

* 7.a. Link met de Algemene Vergadering
  Un exemple d’option de réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse Nouvelle option pour la réponse
De bevoegdheids- en rolverdeling tussen de Algemene Vergadering en Raad van bestuur is duidelijk voor mij.
Ik draag actief bij aan het toelichten en verantwoorden van bestuursdaden en -beslissingen op de Algemene Vergadering.
7.b. Opmerkingen / suggesties voor verbetering

8

*

8. [Open vraag] Voor de volgende bestuursperiode heb ik nog volgende verbeterpunten: