BOND "How Change Happens"

Dit evaluatieformulier helpt de federaties en de koepels om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!
Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de opleiding ?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoeften
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Interactie/inbreng van deelnemers en de sprekers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden over de organisatie van de opleiding ?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de vorming ?


  1. Geen 2. Weinig 3. Goed 4. Heel goed
Ik weet hoe veranderingstheorieën te ontwikkelen voor belangenbehartiging en campagnes
Ik kan belangenbehartigingsstrategieën in de ontwerpfase testen en kritisch analyseren
Ik heb inzicht in hoe een doeltreffende M&E-aanpak voor belangenbehartiging en campagnes te ontwikkelen
Ik kan nieuwe benaderingen toepassen om de doeltreffendheid van belangenbehartiging en campagnes te versterken
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de vorming ?

 

 

  1. Geen 2. Weinig 3. Goed 4. Heel goed
Ik weet hoe veranderingstheorieën te ontwikkelen voor belangenbehartiging en campagnes
Ik kan belangenbehartigingsstrategieën in de ontwerpfase testen en kritisch analyseren
Ik kan de informatie, verkregen in dit seminarie, in mijn organisatie gebruiken en toepassen.
Ik kan nieuwe benaderingen toepassen om de doeltreffendheid van belangenbehartiging en campagnes te versterken

3. Andere vragen:

3.a. Heb je nog andere opmerkingen?