Introductiedagen voor nieuwe medewerkers - voorjaar 2021: evaluatieformulier

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!

1. Algemene beoordeling:

*

Ben je tevreden over de cursusgevers?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Vakkennis (beheerst het thema)
Toegankelijkheid presentatie (powerpoint)
Begrijpelijkheid van de toelichting
Tevredenheid cursusgever in het algemeen
*

Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet akkoord 2. Eerder niet akkoord 3. Eerder wel akkoord 4. Helemaal akkoord
De sessies waren online maar dat heeft mij niet gehinderd om voldoende bij te leren.
Er was voldoende mogelijkheid tot inbreng van de deelnemers.
Er was voldoende ruimte om te netwerken.
De thema's waren goed gekozen. Het is zinvol om er meer over te weten voor de uitoefening van mijn functie.
De inhoud van de thema's was juist afgestemd op het niveau van nieuwe medewerkers.
De sessies duurden te lang. Er werd te veel op details ingegaan.
De sessies duurden niet lang genoeg. Globaal gezien heb ik daardoor te weinig geleerd.
Ik ben globaal tevreden over de aanpak van deze introductiedagen.

2. Bereiken van doelstellingen

*

VOOR de vorming


  1. Onvoldoende 2. Voldoende 3. Goed 4. Heel goed
In hoeverre kende je de ngo-sector en de sectorthema's voorafgaand aan deze opleiding?
In hoeverre had je voor de opleiding voldoende kennis van de sector om je job te kunnen uitoefenen?
*

NA de vorming

  1. Onvoldoende 2. Voldoende 3. Goed 4. Heel goed
In hoeverre ken je de ngo-sector en de sectorthema's na deze opleiding?
In hoeverre heb je na de opleiding voldoende kennis van de sector verworven om je job te kunnen uitoefenen?

3. Andere vragen:

Wat vond je sterk aan de opleiding? Heb je nog opmerkingen over hoe wij de opleiding anders kunnen organiseren?