Evaluatieformulier peer sessie programmaformat

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de peersessie?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoefte
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden over de cursusgever?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Vakkennis (beheerst het thema)
Pedagogische kwaliteiten
Moderatie
Tevredenheid cursusgever in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Keuze van de werkvorm aangepast aan thema en doelstellingen
Evenwicht theorie en praktijk (tijd voor verwerking)
Interactie/inbreng van deelnemers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.d. Ben je tevreden over de organisatie van de sessie?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Didactisch materiaal (presentatie, syllabus,..)
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de peersessie? 


  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik weet hoe ik de delen B. en C. in het voorstellingssschema moet invullen
Ik ken de belangrijkste aandachtspunten voor de identificatie van de outcome en de risico-analyse
Ik begrijp de verduidelijkingen uit de FAQ
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de peersessie? 

  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik weet hoe ik de delen B. en C. in het voorstellingssschema moet invullen
Ik ken de belangrijkste aandachtspunten voor de identificatie van de outcome en de risico-analyse
Ik begrijp het aanbod van dit traject

3. Andere vragen:

3.a. Heb je nog andere opmerkingen?

3.b. Vond je het gepast dat deze activiteit online plaatsvond? Wat vond je daar goed, wat vond je minder goed?