Evaluatieformulier vorming de impact van beelden 01/04/22

Dit evaluatieformulier helpt de federaties en de koepels om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!
Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de opleiding ?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoeften
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Interactie/inbreng van deelnemers en de sprekers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden over de organisatie van de opleiding ?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de vorming ?


  1. Geen 2. Weinig 3. Goed 4. Heel goed
Ik heb inzicht in de impact van beeldvorming in internationale samenwerking
Ik kan inclusieve beeldvorming toepassen in mijn werk
Als je iets extra hebt geleerd dat niet beantwoordt aan bovenstaande doelstellingen: formuleer hieronder zelf een doelstelling en geef jezelf een score VOOR en NA.
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de vorming ?

 

 

  1. Geen 2. Weinig 3. Goed 4. Heel goed
Ik heb inzicht in de impact van beeldvorming in internationale samenwerking
Ik kan inclusieve beeldvorming toepassen in mijn werk
Als je iets extra hebt geleerd dat niet beantwoordt aan bovenstaande doelstellingen: formuleer hieronder zelf een doelstelling en geef jezelf een score VOOR en NA.

3. Andere vragen:

3.a. Heb je nog andere opmerkingen?