Exchange workshop – How to engage with EUD 27/01/2022

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!
Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de uitwisselingssessie?

 

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Sluit aan bij jouw vragen, behoeften
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Mogelijkheid om te netwerken
Keuze van de werkvorm aangepast aan thema en doelstellingen
Evenwicht theorie en praktijk (tijd voor verwerking)
Interactie/inbreng van deelnemers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.d. Ben je tevreden over de organisatie van de uitwisselingssessie?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Didactisch materiaal (presentatie, syllabus,..)
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de uitwisselingssessie? 

 


  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de uitwisselingssessie? 

 

  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed

3. Andere vragen: