MEAL evaluation Coaching

Dit evaluatieformulier helpt de federaties om hun dienstverlening naar de leden te verbeteren. De antwoorden zijn anoniem. Het invullen van dit formulier neemt niet meer dan 5 minuten in beslag. Dank voor je medewerking!

Een opmerking over uw privacy
Deze enquête is anoniem.
De bewaarde gegevens bevatten geen identiteitsgegevens tenzij u deze bij een vraag hebt ingevuld. Indien u via een toegangscode deelneemt kunnen wij u verzekeren dat deze niet wordt bewaard in combinatie met uw respons maar wel is opgeslagen in een aparte tabel. De tabel met toegangscodes wordt gebruikt om na te kijken of een enquête reeds voor de betreffende toegangscode is ingevuld. Er is geen enkele manier om de codes te koppelen aan uw respons.

1. Algemene beoordeling:

*

1.a. Ben je tevreden over de inhoud van de coaching?

 

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Aansluiten bij jouw vragen, behoefte
Relevantie van het thema
Interessante invulling van het thema
Tevredenheid inhoud in het algemeen
*

1.b. Ben je tevreden over de coach?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Vakkennis (beheerst het thema)
Pedagogische kwaliteiten
Moderatie
Tevredenheid cursusgever in het algemeen
*

1.c. Ben je tevreden met de aanpak?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Keuze van de werkvorm aangepast aan thema en doelstellingen
Evenwicht theorie en praktijk (tijd voor verwerking)
Interactie/inbreng van deelnemers
Duur van het programma/initiatief
Tevredenheid aanpak in het algemeen
*

1.d. Ben je tevreden over de organisatie van de opleiding?

  1. Helemaal niet tevreden 2. Weinig tevreden 3. Tevreden 4. Heel tevreden
Informatie vooraf
Didactisch materiaal (presentatie, syllabus,..)
Tevredenheid organisatie in het algemeen

2. Bereiken van doelstellingen:

*

2.a. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie VOOR de vorming? 


  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik begrijp hoe ik een MEAL-aanpak moet ontwerpen die is aangepast aan de behoeften/activiteiten van mijn organisatie en die rekening houdt met de ToC, in relatie tot het logisch kader
Ik ben in staat een outcome te formuleren dat is aangepast aan de behoeften van mijn organisatie in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe programma DGD 22-26.
Ik begrijp hoe ik indicatoren kan ontwikkelen die relevant zijn voor ons werk en die nuttige en bruikbare gegevens opleveren voor het nieuwe programma DGD 22-26.
*

2.b. Hoe beoordeel je jouw niveau van kennis/competentie NA de infosessie? 

  1. Onvoldoende 2. Niet echt goed 3. Goed 4. Heel goed
Ik begrijp hoe ik een MEAL-aanpak moet ontwerpen die is aangepast aan de behoeften/activiteiten van mijn organisatie en die rekening houdt met de ToC, in relatie tot het logisch kader
Ik ben in staat een outcome te formuleren dat is aangepast aan de behoeften van mijn organisatie in het kader van de ontwikkeling van het nieuwe programma DGD 22-26.
Ik begrijp hoe ik indicatoren kan ontwikkelen die relevant zijn voor ons werk en die nuttige en bruikbare gegevens opleveren voor het nieuwe programma DGD 22-26.

3. Andere vragen:

3.a. Heb je nog andere opmerkingen?

3b : Wat heb je nog nodig om je MEAL-aanpak te versterken?

3.c: Wist je van de MEAL-checklist? Zo ja, is het een nuttig instrument om te begrijpen hoe u uw MEAL-aanpak/-systeem kunt versterken?

3.d. Vond je het gepast dat deze activiteit online plaatsvond? Wat vond je daar goed, wat vond je minder goed? We weten graag of we het afstandsonderwijs verder kunnen ontwikkelen, zodat ook je medewerkers op het terrein ervan kunnen genieten.